Rådgivning föräldrar

Vi erbjuder enskilda samtal med fokus på föräldraskapet.

Eftersom vi arbetar med föräldraprogrammen ABC (Alla Barn i Centrum) och KOMET (KOmmunikationsMETod) bygger de enskilda samtalen på grundtankarna i dessa program.

Antalet samtal kan variera efter behov. Det är ni som bestämmer vilka områden som känns mest angelägna för er.