Monica Olsson

· Auktoriserad socionom

· Certifierad gruppledare i Kometprogrammet och ABC (Alla Barn i Centrum)

· Diplomerad handledare i socialt arbete i skola


Bengt-Åke Olsson


· Auktoriserad socionom

· Certifierad gruppledare i Kometprogrammet och ABC (Alla Barn i Centrum)

· Certifierad instruktör i ABC (Alla barn i centrum)

· Administratör och behandlare i iKomet (internetbaserat Kometprogram)


Kontakta oss

E-mail: familjefabriken@outlook.com

Telefon: 0706-95 00 58 (Bengt-Åke Olsson)

Telefon: 0729-64 90 58 (Monica Olsson)