Handledning

Handledning i socialt arbete till personal i skola/förskola

Vi handleder personalen i grupp och erbjuder ett kraftfullt sätt att kompetensutvecklas på.

I samtal och reflektion tillsammans med andra utvecklas man i sin yrkesroll genom att formulera, stärka och utveckla de kunskaper och erfarenheter som finns i gruppen.