GRUPPLEDARUTBILDNING –

ALLA BARN I CENTRUM (ABC)

Utbildningen vänder sig till pedagoger inom förskola och skola, socionomer, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor med flera.

Kriterier för att bli gruppledare i ABC

För att få utbilda dig till gruppledare i ABC ska du...

... arbeta med föräldrar och/eller barn.

... ha möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning.

... ha egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.

... ha möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning och handledning efter avslutad utbildning.

Som gruppledare leder du en föräldragrupp med ca 10 deltagare, som träffas 4 gånger. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna får föräldrarna ta del av varandras erfarenhet och aktuell forskning, lärdomar och insikter som de sedan har med sig när de tränar hemma mellan träffarna.

Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Utbildningen innefattar föreläsning, litteraturstudier och handledning/träning. För att bli certifierad gruppledare krävs att du tillsammans med en kollega leder en föräldragrupp samt blir godkänd på övriga moment.


I kursavgiften ingår boken "Fem gånger mer kärlek" av Martin Forster, gruppledarmaterial samt åhörarkopior. Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika medan lunch betalar du själv. Det finns gott om restauranger att välja på i omgivningen. I lokalerna finns tillgång till kök om man vill ha med egen lunchlåda. Närhet till allmänna kommunikationer.


Kursavgift: 10 000 kr exkl. moms per deltagare

Efter anmälan kommer informationsbrev.

Vid frågor kontakta Bengt-Åke Olsson, auktoriserad socionom/certifierad instruktör och gruppledare, mobil 0706-95 00 58.